Cities and villages of Rivne district

Online travel guide to the settlements of Rivne district

Info icon
Information on this page is translated from Ukrainian language automatically by machine translation and may not always accurately express the original. We nevertheless hope it will be of use to you and make it easier for you to plan your trip.

General information about Rivne district

Rivne district (Rivnenskyi) is located in the central part of Rivne region, in the historical and ethnographic region of Volyn. The Horyn and Sluch rivers flow within the district.

The main objects of the nature reserve fund are the Dermansko-Ostrohsky National Nature Park and the Nadsluchansky Regional Landscape Park with the Sokolini Hory Landscape Reserve, where the ruins of the Hubkiv Castle are also located. Industrial tourism and recreation are developing around the geological monument of nature "Basalt Pillars" on the site of existing and flooded basalt quarries.

There are such historical and cultural monuments as the State Historical and Cultural Reserve of Ostroh with a castle and city fortifications, Holy Trinity Monastery-fortress in Mezhyrich, Holy Inte ...

Rivne district (Rivnenskyi) is located in the central part of Rivne region, in the historical and ethnographic region of Volyn. The Horyn and Sluch rivers flow within the district.

The main objects of the nature reserve fund are the Dermansko-Ostrohsky National Nature Park and the Nadsluchansky Regional Landscape Park with the Sokolini Hory Landscape Reserve, where the ruins of the Hubkiv Castle are also located. Industrial tourism and recreation are developing around the geological monument of nature "Basalt Pillars" on the site of existing and flooded basalt quarries.

There are such historical and cultural monuments as the State Historical and Cultural Reserve of Ostroh with a castle and city fortifications, Holy Trinity Monastery-fortress in Mezhyrich, Holy Intercession Hoschansky Monastery and Valevsky estate in Hosha, St. Anthony's Church and Palace Stetsky in Velyky Mezhyrichi, Koretsky Holy Trinity Monastery and the ruins of Koretsky Castle. Tourism is actively developing in Klevan, where the popular "Tunnel of Love" is located, as well as Klevan Castle and the Church of the Annunciation.

The administrative center of Rivnenskyi district is the regional center, the city of Rivne, known as the center of amber mining and processing, as well as the leading center of craft brewing in Ukraine. The area of the district is 7218 square kilometers. The population of the district reaches 635 thousand people.

The Rivne district includes 242 settlements, which are united in 26 territorial hromadas: Rivnenska, Ostrozka, Bereznivska, Zdolbunivska, Koretska and Kostopilska city hromadas, Sosnivska, Hoschanska, Mizotska and Klevanska settlement hromadas, Malynska, Babynska, Buhrynska, Zdovbytska, Velykomezhyritska, Holovynska, Derazhnenska, Maloliubashanska, Bilokrynytska, Velykoomelianska, Horodotska, Diadkovytska, Zorianska, Kornynska, Oleksandriiska, Shpanivska village territorial hromadas.

Рівненський район розташований у центральній частині Рівненської області, в історико-етнографічному регіоні Волині. В межах району протікають річки Горинь та Случ.

Основними об'єктами природно-заповідного фонду є Дермансько-Острозький національний природний парк та Надслучанський регіональний ландшафтний парк з ландшафтним заказником "Соколині Гори", де також розташовані руїни Губківського замку. Навколо геологічної пам'ятки природи "Базальтові стовпи" на місці діючих і затоплених базальтових кар'єрів розвивається промисловий туризм і рекреація.

Тут розташовані такі історико-культурні пам'ятки, як Державний історико-культурний заповідник міста Острога з замком та міськими оборонними спорудами, Свято-Троїцький монастир-фортеця в Межирічі, С ...

Рівненський район розташований у центральній частині Рівненської області, в історико-етнографічному регіоні Волині. В межах району протікають річки Горинь та Случ.

Основними об'єктами природно-заповідного фонду є Дермансько-Острозький національний природний парк та Надслучанський регіональний ландшафтний парк з ландшафтним заказником "Соколині Гори", де також розташовані руїни Губківського замку. Навколо геологічної пам'ятки природи "Базальтові стовпи" на місці діючих і затоплених базальтових кар'єрів розвивається промисловий туризм і рекреація.

Тут розташовані такі історико-культурні пам'ятки, як Державний історико-культурний заповідник міста Острога з замком та міськими оборонними спорудами, Свято-Троїцький монастир-фортеця в Межирічі, Свято-Покровський Гощанський монастир і садиба Валевських у Гощі, костел святого Антонія і палац Стецьких у Великих Межирічах, Корецький Свято-Троїцький монастир і руїни Корецького замку. Туризм активно розвивається у Клевані, де знаходиться популярний "Тунель кохання", а також Клеванскький замок і Благовіщенський костел.

Адміністративним центром Рівненського району є обласний центр, місто Рівне, що відоме як центр видобутку та обробки бурштину, а також провідний осередок крафтового пивоваріння України. Площа території району становить 7218 квадратних кілометрів. Чисельність населення району сягає 635 тисяч осіб.

До складу Рівненського району входять 242 населені пункти, які об'єднані у 26 територіальних громад: Рівненська, Острозька, Березнівська, Здолбунівська, Корецька, Костопільська міські, Соснівська, Гощанська, Мізоцька, Клеванська селищні, Малинська, Бабинська, Бугринська, Здовбицька, Великомежиріцька, Головинська, Деражненська, Малолюбашанська, Білокриницька, Великоомелянська, Городоцька, Дядьковицька, Зорянська, Корнинська, Олександрійська, Шпанівська сільські територіальні громади.