Cities and villages of Lubny district

Online travel guide to the settlements of Lubny district

Info icon
Information on this page is translated from Ukrainian language automatically by machine translation and may not always accurately express the original. We nevertheless hope it will be of use to you and make it easier for you to plan your trip.

General information about Lubny district

Lubny district (Lubenskyi) is located in the north-western part of Poltava region, in the historical and ethnographic region of the Middle Dnipro. The Sula and Udai rivers flow within the district.

Here are the Pyriatyn National Nature Park and part of the Nizhnyosulsky National Nature Park. Berezovorudsky Park is a monument of landscape art of national importance.

The most interesting historical and cultural monuments of the district include the Mharsky Spaso-Preobrazhensky Monastery, the Zakrevsky estate in Berezova Rudka, the Church of the Nativity of the Virgin in Lubny, the Cathedral of the Nativity of the Virgin and the water tower in Pyriatyn, a number of Zemstvo schools in the Ukrainian architectural style.

The administrative center of Lubenskyi district is the ...

Lubny district (Lubenskyi) is located in the north-western part of Poltava region, in the historical and ethnographic region of the Middle Dnipro. The Sula and Udai rivers flow within the district.

Here are the Pyriatyn National Nature Park and part of the Nizhnyosulsky National Nature Park. Berezovorudsky Park is a monument of landscape art of national importance.

The most interesting historical and cultural monuments of the district include the Mharsky Spaso-Preobrazhensky Monastery, the Zakrevsky estate in Berezova Rudka, the Church of the Nativity of the Virgin in Lubny, the Cathedral of the Nativity of the Virgin and the water tower in Pyriatyn, a number of Zemstvo schools in the Ukrainian architectural style.

The administrative center of Lubenskyi district is the city of Lubny. The area of the district is 5477 square kilometers. The population of the district exceeds 190 thousand people.

The Lubny district includes 345 settlements, which are united into 7 territorial hromadas: Lubenska, Hrebinkivska, Pyriatynska and Khorolska city hromadas, Novoorzhytska, Orzhytska and Chornukhynska settlement territorial hromadas.

Лубенський район розташований у північно-західній частині Полтавської області, в історико-етнографічному регіоні Середнього Подніпров'я. В межах району протікають річки Сула та Удай.

Тут розташовані Пирятинський національний природний парк та частина Нижньосульського національного природного парку. Березоворудський парк є пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

До найцікавіших історико-культурних пам'яток району можна віднести Мгарський Спасо-Преображенський монастир, садибу Закревських у Березовій Рудці, церкву Різдва Богородиці в Лубнах, собор Різдва Богородиці та водонапірну вежу в Пирятині, низку земських шкіл у стилі українського архітектурного модерну.

Адміністративним центром Лубенського району є місто Лубни. Площа території ...

Лубенський район розташований у північно-західній частині Полтавської області, в історико-етнографічному регіоні Середнього Подніпров'я. В межах району протікають річки Сула та Удай.

Тут розташовані Пирятинський національний природний парк та частина Нижньосульського національного природного парку. Березоворудський парк є пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

До найцікавіших історико-культурних пам'яток району можна віднести Мгарський Спасо-Преображенський монастир, садибу Закревських у Березовій Рудці, церкву Різдва Богородиці в Лубнах, собор Різдва Богородиці та водонапірну вежу в Пирятині, низку земських шкіл у стилі українського архітектурного модерну.

Адміністративним центром Лубенського району є місто Лубни. Площа території району становить 5477 квадратних кілометрів. Чисельність населення району перевищує 190 тисяч осіб.

До складу Лубенського району входять 345 населених пунктів, які об'єднані у 7 територіальних громад: Лубенська, Гребінківська, Пирятинська, Хорольська міські, Новооржицька, Оржицька і Чорнухинська селищні територіальні громади.