Settlements

Right arrow

Cherkasy region

Right arrow

Zvenyhorodka district

Cities and villages of Zvenyhorodka district

Online travel guide to the settlements of Zvenyhorodka district

Info icon
Information on this page is translated from Ukrainian language automatically by machine translation and may not always accurately express the original. We nevertheless hope it will be of use to you and make it easier for you to plan your trip.

General information about Zvenyhorodka district

Zvenyhorodka district (Zvenyhorodskyi) is located in the central part of Cherkasy region, in the historical and ethnographic region of the Middle Dnipro. Here is the officially recognized geographical center of Ukraine. The rivers Ros, Vilshanka, Hirsky Tikych and Hnyly Tikych flow within the district. The last two merge here with the river Velyka Vys, along which the southern border of the district passes, and together they form the river Sinyukha.

Archaeological monuments of all times are widely represented in the district, starting from the world's largest Trypillia settlements, which are explored by the State Historical and Cultural Reserve "Trypillia Culture" in Lehedzyne. A monument of the Early Iron Age is the Scythian settlement near Zhurzhyntsi, which is cal ...

Zvenyhorodka district (Zvenyhorodskyi) is located in the central part of Cherkasy region, in the historical and ethnographic region of the Middle Dnipro. Here is the officially recognized geographical center of Ukraine. The rivers Ros, Vilshanka, Hirsky Tikych and Hnyly Tikych flow within the district. The last two merge here with the river Velyka Vys, along which the southern border of the district passes, and together they form the river Sinyukha.

Archaeological monuments of all times are widely represented in the district, starting from the world's largest Trypillia settlements, which are explored by the State Historical and Cultural Reserve "Trypillia Culture" in Lehedzyne. A monument of the Early Iron Age is the Scythian settlement near Zhurzhyntsi, which is called "Cossack Wall", it is also a complex natural monument of national importance. An outstanding architectural monument is the Shuvalov Palace on the territory of Talnivsky Park, a monument of landscape art of national importance.

The outstanding Ukrainian poet and artist Taras Shevchenko was born and spent his childhood in Zvenyhorodshchyna. The Ivan Nechuy-Levytsky Literary Memorial Museum operates in Stebliv.

The administrative center of Zvenyhorodskyi district is the city of Zvenyhorodka. The area of the district reaches 5280 square kilometers. The population of the district exceeds 200 thousand people.

Zvenyhorodka district includes 242 settlements, which are united in 17 territorial hromadas: Vatutinska, Zvenyhorodska, Talnivska and Shpolianska city hromadas, Vilshanska, Yerkivska, Katerynopilska, Lysianska and Steblivska settlement hromadas, Buzhanska, Vynohradska, Vodianytska, Lypyanska, Matusivska, Mokrokalyhirska, Selyshchenska and Shevchenkivska village territorial hromadas.

Звенигородський район розташований у центральній частині Черкаської області, в історико-етнографічному регіоні Середнього Подніпров'я. Тут знаходиться офіційно визнаний географічний центр України. В межах району протікають річки Рось, Вільшанка, Гірський Тікич та Гнилий Тікич. Останні дві зливаються тут з річкою Велика Вись, вздовж якої проходить південна межа району, і разом вони утворюють річку Синюха.

На території району широко представлені пам'ятки археології всіх часів, починаючи від найбільших у світі трипільських городищ, які досліджує Державний історико-культурний заповідник "Трипільська культура" в Легедзиному. Пам'яткою ранньої залізної доби є скіфське городище поблизу Журжинців, яке називають "Козацький вал", також це комплексна пам'я ...

Звенигородський район розташований у центральній частині Черкаської області, в історико-етнографічному регіоні Середнього Подніпров'я. Тут знаходиться офіційно визнаний географічний центр України. В межах району протікають річки Рось, Вільшанка, Гірський Тікич та Гнилий Тікич. Останні дві зливаються тут з річкою Велика Вись, вздовж якої проходить південна межа району, і разом вони утворюють річку Синюха.

На території району широко представлені пам'ятки археології всіх часів, починаючи від найбільших у світі трипільських городищ, які досліджує Державний історико-культурний заповідник "Трипільська культура" в Легедзиному. Пам'яткою ранньої залізної доби є скіфське городище поблизу Журжинців, яке називають "Козацький вал", також це комплексна пам'ятка природи загальнодержавного значення. Видатною пам'яткою архітектури є палац Шувалових на території Тальнівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

На Звенигородщині народився і провів дитинство видатний український поет і художник Тарас Шевченко, його рідні місця в Моринцях, Шевченковому і Будищах об'єднує Національний заповідник "Батьківщина Тараса Шевченка". В Стеблеві працює Літературно-меморіальний музей Івана Нечуя-Левицького.

Адміністративним центром Звенигородського району є місто Звенигородка. Площа території району сягає 5280 квадратних кілометрів. Чисельність населення району перевищує 200 тисяч осіб.

До складу Звенигородського району входять 242 населені пункти, які об'єднані у 17 територіальних громад: Ватутінська, Звенигородська, Тальнівська, Шполянська міські, Вільшанська, Єрківська, Катеринопільська, Лисянська, Стеблівська селищні, Бужанська, Виноградська, Водяницька, Лип'янська, Матусівська, Мокрокалигірська, Селищенська, Шевченківська сільські територіальні громади.